Craft Demonstration

National Crafts Museum & Hastkala Academy
Sr.No Name of Artist State Craft
1 Upen Pathak Assam Cane Bamboo
2 Rakesh paswan Bihar Madhubani Painting
3 Ghulam Mohd Joo Jammu and Kashmir Pashmina Shawl
4 LAISHRAM ROMA Manipur Textile
5 Sudarshan Pareek Rajasthan Miniature Painting
6 Syed ajaz Jammu and Kashmir Paper Machie
7 Asma Chitrakar West Bengal Pat Painting
8 SH Raju Himachal Pradesh Shawl Weaver
9 AHTESHAM AHMAD SIDDIQUI Uttar Pradesh Carpet Weaving
10 NASERUL GAFFAR SHEIKH Jammu and Kashmir SUJANI Craft
11 SURESH KUMAR DHRUV Madhya Pradesh Gond Painting
12 Sachin Shankar Khandekr Maharashtra Songi and Bharud Dance
13 Taz Ahmed Delhi Musical instrument
14 Mumtaj Ali Uttar Pradesh Benarasi Brocade